پارسی | English

خاطرات سفر

  • 1391/8/26

    درسفر اخیر برخلاف سفرهای قبلی که مقصد بیشتر،کشورهای اروپای غربی بود ولی این بار سعی کردم به کشورهای اسکاندیناوی واروپای شرقی وهمچنین کشورهای منطقه بالکان بروم گرچه دراین بین به چند کشوراروپای غربی هم سفرکردم.

    نمایش... | پیشنهادات و انتقادات

اولین سفرمن.