پارسی | English

بریتانیا

  • موضوعسفر به بریتانیا

    سفر به بریتانیا قبل از هر چیز باید اطلاعاتی در رابطه با اخذ ویزای توریستی انگلیس در اینجا ارایه دهم تا افرادی که برای اولین بار می خواهند تقاضای ویزای کشور انگلیس داشته باشند در جریان باشند که چگونه و چه مدارکی باید تهیه کنند. مدارک مورد نیاز برای أخذ ویزای توریستی کشور انگلیس 1-ترجمه شناسنامه متقاضی ....